15 Augustus – Den Haag – Dag van Verbinding

Waarom deze actie?

Onbewezen maatregelen met uiterst ondemocratische voorwaarden horen niet thuis in onze wet. De spoedwet van
deze regering moet gestopt worden.
Mensen die zoiets voorstellen zouden niet meer aan de leiding mogen staan. Er wordt verwezen naar het RIVM, dit
instituut faalt echter op meerdere vlakken. Kom allen en hoor
van verschillende sprekers waarom dit kabinet moet aftreden.

Waarom de spoedwet er nooit mag komen:

In deze wet is niet alleen het “Nieuwe Normaal” van de 1,5 meter- samenleving vastgelegd. Ook krijgt de minister bijvoorbeeld de bevoegdheid om naar believen hele bedrijfssectoren, gebouwen, inrichtingen gebieden en scholen te sluiten. Bijeenkomsten, demonstraties en evenementen worden naar goeddunken verboden. De wet heeft een vangnetbepaling om maatregelen op te leggen waar nu nog niet in voorzien is. De straffen worden flink verhoogd naar meer dan 444 euro tot meerdere duizenden euro’s en vrijheidsstraffen. Jongeren worden naar Bureau Halt gestuurd als zij te dicht in de buurt van hun vriendjes komen. Mensen die zich onttrekken aan quarantainemaatregelen kunnen gevangen gezet. Met deze wet wordt Hugo de Jonge een alleenheerser. De wet is daarbij niet tijdelijk maar semipermanent. Na afloop van zes maanden kan de minister de wet zonder instemming van het parlement steeds met twee maanden verlengen. Deze wet brengt heel Nederland in een uitzichtloze virusdictatuur.

Kom zaterdag allen naar onze MANIFESTATIE voor een eerlijke, vrije wereld, waarin open debatten mogelijk zijn zonder belachelijk gemaakt te worden.

Locatie en tijdstip

Zaterdag 15 augustus
Den Haag, Malieveld
van 12:00 – 17:00 uur.

Van 12:00 – 13:00 uur zal er inloop zijn en vanaf 13:00 uur zal de demonstratie beginnen.

Programma

De sprekers tot nu toe:
SVEN HULLEMAN
SANDER COMPAGNER
NELLEKE BAKKER
BAS FILIPPINI
JEROEN POLS
ANNE-MARIE VAN RAAIJ-SCHOUTEN
EVERT MOUW

Beste beheerders van alle groepen:

Op zaterdag 15 augustus staat de demonstratie, ‘SAMEN tegen de SPOEDWET’ op de Dag van Verbinding, van in totaal meer dan 30 groepen tot nu toe.

Deze demonstratie heeft uiteraard als doel om onze stem te laten horen tegen de SPOEDWET, daarnaast staat ook het verbinden van mensen en groepen hierin centraal.

Iedere groep met zijn eigen standpunten is welkom. Je hoeft het niet met elkaars standpunten eens te zijn maar je kunt deze wel respecteren.
Het gaat er dan ook niet om óf we het met elkaar eens zijn maar dat we er met zijn allen staan: voor elkaar en met elkaar.

Iedere groep is welkom en kan zich aanmelden bij Brabant in Opstand.
Mochten jullie sprekers mee willen nemen of zelf de standpunten van je groep kenbaar willen maken, dan is dit mogelijk.

Wij accepteren geen racisme, discriminatie en/of zwartmakerij van andere groepen en/of mensen.

Donaties zijn welkom

Voor de Dag van Verbinding: SAMEN tegen de SPOEDWET hebben we een aantal zaken geboekt, zoals een podium en geluidsinstallatie. Hiervan zouden we graag samen de kosten dekken. Als iedereen een beetje doet, zijn we er zo.
Donaties zijn welkom via onderstaande link:
https://www.gofundme.com/f/verbindingsdemonstratie-15-augustus-2020

Interview

Meer informatie op Facebook:

https://www.facebook.com/events/298091138110089/