Gedragscode

Sta Op Voor Vrijheid (SOVV) bestaat enkel uit vrijwilligers die actief zijn op diverse vlakken. Op social media en op het veld hebben wij een voorbeeldfunctie. Om deze reden is het belangrijk dat we een korte maar duidelijke gedragscode hanteren.

Op onze social media platformen:

  1. Kunnen mensen zich veilig en gerespecteerd voelen.
  2. Kunnen mensen hun identiteit vrijelijk uiten.
  3. Is iedereen vrij van discriminatie en ongewenst gedrag.
  4. Willen we belanghebbenden betrekken.
  5. Zal nooit worden getolereerd dat opgeroepen wordt tot geweld, of het overtreden van de wet.

Op het veld tijdens demonstraties:

  1. Zal nooit worden getolereerd dat opgeroepen wordt tot geweld, of het overtreden van de wet.
  2. Beschermen wij de hulpbehoevende mensen.
  3. Doen wij er alles aan om mensen zich veilig en gerespecteerd te laten voelen.
  4. Zullen we herkenbaar aanwezig zijn.