Demonstreren met je rug tegen de muur

Op 10 April 2021 was er een demonstratie van Police for Freedom in Baarn. Waarom werd Baarn verrast door een demonstratie?

Vraag jezelf eens af of je weet wat er de afgelopen tijd in Nederland en de rest van de wereld is gebeurd. In heel de wereld zijn namelijk grote demonstraties waar de reguliere media geen verslag van doet. Overal ter wereld bestaat het zelfde probleem, de bevolking moet rustig en in toom gehouden worden. Het is een grote doofpot wat het daglicht niet mag zien. In Nederland is dat niet anders en hoop dan ook dat iedereen de tijd neemt om dit stuk te lezen.

Voorwoord

Sinds begin vorig jaar worden demonstraties overheidsbeleid zijn structureel gedemotiveerd, dit houd in dat gemeentes en het Openbaar Ministerie disproportionele beperkingen stellen aan demonstraties. Tevens treedt het Openbaar Ministerie hard op waar demonstraties worden gehouden door middel van een maximale geweldsinstructie voor politie en hoge boetes voor sancties die normaal met een waarschuwing afgedaan worden.

Veel mensen zijn hiervan niet op de hoogte omdat de reguliere media minimaal verslag doet. Wordt er wel verslag gedaan is dit vaak minimaal en politiek gestuurd, waarbij deelnemers worden neergezet als complot denkers, wappies, verkleed partijtjes, enzovoorts. Als er verslag word gedaan word het zo klein mogelijk gehouden. Altijd zijn het maar tientallen of honderden terwijl de aantallen minimaal een tienvoud bedragen.

Besef dat deze mensen een gemiddelde afspiegeling zijn van de bevolking, van auto monteur tot advocaat, het zijn bezorgde burgers, ouders van kinderen, oma’s en opa’s, gewone mensen zoals jij en ik. Ik vind het dan ook niet toepasselijk om deze mensen te omschrijven als “demonstranten” waardoor er direct een soort gedachtegoed of vooroordeel aan ten grondslag ligt.

Demotivatie beleid

Besef dat de overheid niet graag aandacht geeft aan het ongenoegen van de bevolking, dat zou de politieke of bestuurlijke draagkracht aanzienlijk verminderen. Hierbij kan je onderscheid maken tussen maatschappelijke onderwerpen en onderwerpen over bestuurlijk wanbeleid van de overheid.

Maatschappelijke onderwerpen zoals racisme of klimaat krijgen veel aandacht, echter worden onderwerpen over bestuurlijk wanbeleid structureel genegeerd alsof het niet bestaat. Er word vanuit de overheid zelfs heel hard gewerkt om dit met alle macht tegen te gaan.

Demonstraties maar ook actie groepen en individuele mensen die zich uitspreken tegen het overheidsbeleid worden op alle mogelijke manieren geïntimideerd of de mond gesnoerd door middel van media framing en strafrechtelijke wegen.

Demonstraties als ze aangemeld worden bij de gemeente:
– Structureel beperkt tot maximaal aantal deelnemers ( 200-500 mensen maximaal)
– Verplaatst naar locaties buiten het publieke domein.
– Alleen statisch is toegestaan (Lopen mag niet).
– Maximale politie inzet aangestuurd door SGBO en het Openbaar Ministerie met een maximale geweldsinstructie.

Demonstraties als ze niet aangemeld zijn;
– Maximale politie inzet aangestuurd door SGBO en het Openbaar Ministerie met een maximale geweldsinstructie en hoge boetes.
– Verbod op demonstratie word uitgevaardigd.
– Noodverordeningen worden uitgevaardigd.
– Noodbevelen worden uitgevaardigd.
– Politie fuiken worden opgesteld om mensen naar huis te sturen.

Actie groepen en personen:
– Worden structureel in privé geïntimideerd door het OM en de overheid.
– Krijgen zoveel mogelijk boetes.
– Bij een minimale foute uitspraak worden ze direct opgepakt voor opruiing, belediging, bedreiging enzovoorts.
– Worden bij elke mogelijke overtreding zo zwaar mogelijk aangepakt.
– Worden door media in kwaad daglicht gezet.

Mensen die zich uitspreken worden door middel van deze strategieën door het systeem bezig gehouden zodat ze minder tijd hebben om -naast hun dagelijkse werk en privé leven- een tegen geluid de wereld in te brengen.

Demonstraties of oorlogsgebieden?

Demonstratie locaties lijken wel oorlogsgebieden, de hoeveelheid politie en machtsvertoon van de overheid is normaal gezien media waardig om hier verslag van te doen, echter zien we hier niets van terug op reguliere TV of op de radio. Je zal versteld staan als je weet wat er in jouw eigen land het afgelopen jaar heeft afgespeeld. De inzet van waterkanonnen, paarden en honden brigades is voor de demonstrerende medemens -hoe gek het ook klinkt- een normaliteit aan het worden.

Gewetens problematiek bij politie

Door het disproportioneel optreden en het schenden van grond en mensenrechten ontstaan er ook bij de politie intern veel conflicten. Handhavers worden onder grote druk gezet om mensen met een kritisch geluid hard aan te pakken. Het opvolgen van onrechtmatige en disproportionele orders geeft bij velen een innerlijke conflict. Hierover zijn meer dan 50 verhoren afgelegd bij de Buiten parlementaire onderzoekscommissie ook wel BPOC2020 genoemd. Maximale geweldsinstructies, interne groepsdruk ,”Wappies meppen” en arrestatie eenheden het veld in sturen bij demonstraties om te escaleren zijn een aantal voorbeelden die hierin te lezen zijn. Gelukkig zijn er mensen met gewetensbezwaren die naar buiten durven treden. Intern worden politie mensen onder hevige druk gezet om het overheidsbeleid uit te voeren. De transcripties hiervan zijn na te lezen op de website van BPOC.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren

10 April, De demonstratie van Police for Freedom.

Nu je een idee hebt wat zich in Nederland afspeelt komen we terug op de demonstratie van 10 April georganiseerd door Police for Freedom. Deze demonstratie is niet op zich zelf staand maar een goed voorbeeld van wat er afgelopen jaar in Nederland heeft plaats gevonden. Elke georganiseerde demonstratie heeft te maken met demotivatie beleid zoals ook deze van 10 April.

Police for Freedom is opgericht om de Vrijheid van meningsuiting te beschermen. In deze groep zitten actief en niet actieve politie mensen die het afgelopen jaar ons mooie Nederland hebben zien afglijden naar een Politie staat waar grondrechten en mensenrechten langzaam geheel aan de kant gezet zijn. Het statement wat ze maken is “Police For Freedom verdedigd niet jouw mening, maar verdedigd de vrijheid om deze te hebben.”.

Stap 1, de rondvraag:
Police for Freedom heeft de vraag uitgezet naar meerdere gemeentes om de demonstratie “voor het behoud van meningsuiting en dus demonstreren” te faciliteren. Hierop heeft geen enkele gemeente gereageerd. Er was geen bereidheid om deze demonstratie die natuurlijk heel gevoelig ligt te faciliteren.

Stap 2, dan maar melden:
Omdat geen enkele gemeente op het verzoek heeft gereageerd heeft Police for Freedom de melding gedaan bij de gemeente Hilversum. Na lang overleg en een poging tot samenwerking kwam zoals verwacht een verbod op demonstreren. Nee het was niet verboden maar werd beperkt tot 200 mensen. Dat is het zelfde als een verbod als je weet dat er duizenden mensen komen. Daarbij mag volgens de wet een dergelijke beperking niet worden gesteld.

Jammer genoeg weet iedereen dat de “politieke rechtspraak” inmiddels ook het overheidsbeleid volgt. We weten dat als de overheid ongelijk krijgt er binnen 4 uur een spoed kortgeding kan komen of er worden snel wetswijzigingen doorgevoerd. Inmiddels hebben er afgelopen jaar vele kort gedingen plaatsgevonden en ook dit past in het kopje “bezig houden en demotiveren” beleid. Omdat in Hilversum disproportionele beperkingen waren gesteld is de demonstratie door de organisatie terug getrokken.

Stap 3, dan maar gewoon gaan:
Geen enkele gemeente wil faciliteren, waar aangemeld word komt een verkapt verbod. Een demonstratie mag gewoon niet doorgaan, er word alles aan gedaan om te voorkomen dat het ongenoegen van de bevolking hoorbaar is. De enige manier is dan om voet bij stuk te houden en gewoon te gaan en hopen op een goede afloop. Het had in goed overleg met gemeente, veiligheidsdriehoek, SGBO en het OM kunnen gaan maar die weg word volledig geblokkeerd.

Dan maar een openbare aankondiging op 8 april om naar Apeldoorn te gaan, en hopen dat Apeldoorn zou faciliteren. Ook hebben wij deze op de website kalender vermeld. Het resulteerde in een Noodverordening over de gehele stad Apeldoorn.
https://www.apeldoorndirect.nl/stad/burgemeester-kondigt-noodverordening-af-voor-dit-weekend-20210409/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6853096/Noodverordening-in-Apeldoorn-na-oproep-tot-coronaprotesten
In de nieuws artikelen zie je niets terug van de pogingen die eerder al gedaan zijn om netjes aan te melden en word de demonstratie in een kwaad daglicht gezet.

Stap 4, dan maar last minute:
Nu Apeldoorn geheel bezet zou zijn met politie omdat ze niet kunnen faciliteren en zogenaamd niet op de hoogte zijn wie de initiatiefnemers zijn is besloten -uit noodzaak- om een last minute demonstratie te houden in Baarn.

De gemeente Baarn was niet op hoogte omdat het pas in de ochtend van 10 April bekend werd waar de demonstratie zou plaatsvinden.

Deze demonstratie heeft uiteindelijk alsnog duizenden mensen op de been gebracht -waaronder groepen burgers, artsen, veteranen en leraren- die vreedzaam hun ongenoegen konden uiten over het overheidsbeleid en het ontnemen van grond en mensenrechten. Omdat hier geen politiemacht aanwezig was is uiteindelijk de demonstratie geheel vreedzaam verlopen.

Demonstreren met je rug tegen de muur

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat demonstreren of je uitspreken tegen overheidsbeleid niet vanzelfsprekend is. Daarom zetten wij ons in voor demonstraties in Nederland of deze nu wel of niet zijn aangemeld of goedgekeurd. Er komen namelijk mensen die hun stem willen laten horen, dus is er een demonstratie. Of de overheid het nu leuk vind of niet, hun stem zal en moet gehoord worden!