NOvA: coronawet past niet in democratische samenleving

De Nederlandse orde van advocaten heeft ernstige kritiek op de tijdelijke wet voor coronamaatregelen. De beperkingen voor burgers gaan veel te ver en horen niet thuis in een democratische samenleving, stelt de NOvA.

Lees verder op: https://www.advocatenblad.nl/2020/06/05/nova-coronawet-past-niet-in-democratische-samenleving/

Juridische databank

Wetgevingsadvies: wetsvoorstel tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Adviescommissie: rechtsstatelijkheid, bestuursrecht en strafrecht
Datum aanbieding: 4 juni 2020

De Nederlandse orde van advocaten heeft advies uitgebracht over bovengenoemd onderwerp. Het advies treft u aan in bijgevoegd pdf-document

Online beschikbaar op https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/272563