Mondkapjes op het werk of school.

Sinds vorige week worden we overspoelt met vragen over mondkapjes. Mag een school of werkgever dit verplichten? De overheid geeft een “dringend advies” om mondkapjes te dragen maar waarvoor? Het is inmiddels bekend dat een niet medisch mondkapje geen effect heeft en zelfs schadelijk kan zijn. Toch worden we verkapt gedwongen een mondkapje te dragen.

Onze overheid baseert de maatregelen op de adviezen van het OMT dus laten we even kijken wat onze overheid te zeggen heeft over de mondkapjes. Video zegt meer dan tekst;

Wat er hierboven word beweerd klopt helemaal. Er is totaal geen wetenschappelijke onderbouwing voor de werking van niet medische mondkapjes maar ook niet voor de anderhalve meter. Het bewijs ontbreekt gewoon. Toch word het nu dringend geadviseerd door deze zelfde mensen wat op zijn minst opmerkelijk is. We worden inmiddels onderworpen aan een grootschalig gedragsexperiment en juist dit werd door de Code van Neurenberg verboden.

“De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, in 1947, na afloop van de Tweede Wereldoorlog, en waren een antwoord op de nazi-experimenten die tijdens de oorlog onder meer door Josef Mengele waren uitgevoerd.”
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg

Deze informatie video van het RIVM is van de website afgehaald maar gelukkig hebben we de beelden nog! Het Google zoek resultaat laat hem nog wel zien.
( https://www.rivm.nl/video-helpen-mondkapjes )De wetenschap – Geen bewijzen

In 2019 is er een grootschalig onderzoek gepubliceerd door de World Health organisation waar maatregelen zoals het dragen van mondkapjes word getoetst aan bewijs en acceptatie van de bevolking.
Dit onderzoek bevat vele interessante onderwerpen maar we beperken ons hier even tot de mondkapjes.
Dit onderzoek geeft ook duidelijk aan dat er geen bewijs is voor de werking van mondkapjes, echter word het wel aanbevolen voor mensen die besmettelijk zijn op basis aannemelijkheid.

De World Health Organisation concludeert in het document ‘Advice on the use of masks in the context of COVID-19 interim guidance 5 june 2020‘ dat op basis van wetenschappelijke literatuur en gesprekken met experts er geen wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes de verspreiding van bovenste luchtweg infecties verminderen, ook niet voor het SARS-COV-2 virus.

“Results from cluster randomized controlled trials on the use of masks among young adults living in university residences in the United States of America indicate that face masks may reduce the rate of influenza-like illness, but showed no impact on risk of laboratory-confirmed influenza.(62, 63) At present, there is no direct evidence (from studies on COVID-19 and in healthy people in the community) on the effectiveness of universal masking of healthy people in the community to prevent infection with respiratory viruses, including COVID-19.”

Net als alle andere onderzoeken kan het niet bewezen worden dat een mondkapje infecties kan voorkomen, echter worden er wel veel aanbevelingen gedaan vanuit een “aanname” dat het werkt zo ook blijkt ook uit een onderzoek naar chirurgische mondmaskers.

“While there is a lack of evidence supporting the effectiveness of facemasks, there is similarly a lack of evidence supporting their ineffectiveness. With the information currently available, it would be imprudent to recommend the removal of facemasks from surgery.”

Het RIVM vermeld ook dat de literatuur niet eenduidig is over het effect van het dragen van mondkapjes.

Bron 05 oktober 2020: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjesSchadelijk voor de gezondheid

Dr. ir. Carla Peeters is directeur van COBALA Good Care Feels Better®. Zij is immunoloog en werkte jaren aan infectieziekten op het RIVM en was bestuurder van een aantal zorgorganisaties. Zij schreef een drie-delige column bij HP de tijd.

“Afhankelijk van het soort masker/mondkapje wordt door de drager meer weerstand in ademen ervaren en kunnen problemen ontstaan om voldoende O2 in te ademen. Wanneer een tekort aan O2 wordt ervaren neemt de activiteit van het sympathisch zenuwstelsel (flight-fight reactie) toe. De hartslag wordt sneller; een risico voor onwel of moe voelen en zelfs flauwvallen. Hoofdpijn, huidreacties en jeuk als gevolg van het dragen van maskers zijn eveneens beschreven. Ervaren ongemak leidt tot meer stress met als gevolg een vicieuze cirkel. Wanneer een masker langdurig achter elkaar gedragen wordt kan het zuurstofgehalte in het bloed dalen en het CO2 gehalte toenemen. Hierdoor kunnen ontstekingen toenemen en verzwakt de immuniteit voor externe factoren. Meer energie is nodig om de bestaande ontstekingen onder controle te houden. Ook kan de concentratie van bacteriën en virussen in het masker en neus- en keelholte toenemen door het uitademen en weer inademen van dezelfde lucht.”

Inleiding: Stop met anderhalve meter afstand en het verplicht dragen van mondkapjes.
Lees hier Deel I: helpt het dragen van een mondkapje om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
Lees hier Deel II: veel mensen die een mondkapje dragen, ervaren een negatief effect op de gezondheid
Lees hier Deel III: het aantonen beschermende werking van medische mondmaskers blijkt niet zo eenvoudig

Ook zijn er serieuze collectieven ontstaan van artsen en medische professionals die de schadelijke effecten van mondkapjes en de maatregelen in het algemeen sterk afraden doordat de gezondheid ernstig in het geding komt.

Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen
https://opendebat.info/

Brandbrief Professionals in de geestelijke gezondheidszorg over de coronamaatregelen
https://brandbriefggz.nl/

Non-verbale communicatie wordt sterk beperkt. Harder spreken is nodig om elkaar te verstaan. Voor slechthorenden, mensen met mentale problemen en mensen met een beperking is het dragen van een mondkapje verschrikkelijk.

Zo Kunnen we nog wel even doorgaan maar de strekking is duidelijk, mondkapjes zijn niet zomaar zonder enig gevaar te gebruiken.Arbo wet – ademhalingsbescherming

In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de algemene bepalingen over persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor ademhalingsbeschermingsmiddelen is ook de Wet op de medische keuringen van belang. De arbo wet is in sommige gevallen ook van toepassing voor leerlingen.

In het kader van ademhalingsbescherming relevante wetgeving is:

  • Algemene zorg voor veiligheid en gezondheid in verband met de arbeid.
  • De verplichting voor de werkgever om de risico’s schriftelijk te inventariseren en te evalueren.
  • De verplichting voor de werkgever om pbm’en aan zijn werknemers te verstrekken.
  • De verplichting voor de werkgever om voorlichting te geven aan zijn werknemers.
  • De verplichting voor werknemers om de ter beschikking gestelde pbm’en juist te gebruiken.
  • De noodzaak tot het dragen van ademhalingsbeschermingsmiddelen blijkt uit de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Voordat een werknemer ademhalingsbescherming gaat dragen, moet hij een medische keuring ondergaan. Dit is geregeld in de Wet op de medische keuringen en in de artikelen 14 en 18 van de Arbowet.
Artikel 14: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01/#Hoofdstuk3_Paragraaf_3_Artikel14
Artikel 18: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01/#Hoofdstuk4_Paragraaf_3_Artikel18Downloads