Strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidingsgevers

Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 10 november 2015

Lees of bekijk de video’s op:
https://www.eerstekamer.nl/verslag/20151110/verslag

Afgewezen!
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidingsgevers.

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de SP en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SGP, de VVD, het CDA, de OSF en D66 ertegen, zodat het is verworpen.