Missie en gedragscode

Onze missie en gedragscode zijn gepubliceerd.
Dit om onze missie vanuit SOVV duidelijk en openbaar kenbaar te maken.
Het kan zijn dat hier binnenkort nog wijzigingen zullen plaatsvinden.

Links: