Handgel en desinfectie middelen zijn niet verplicht en zelfs slecht.

We beginnen maar gelijk met een stuk van het RIVM:

Water en zeep of handgel?

Laten we eens kijken wat er word gezegd over handdesinfectie.

RIVM:

Je maakt je handen het beste schoon met water en zeep. Zo kun je het beste ziektewekkers verwijderen. Ook van vieze of plakkerige handen. Handalcohol of -gel werkt minder goed bij vieze of plakkerige handen. Gebruik desinfecterende handgel alleen wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen met water en zeep te wassen. In andere gevallen is het voldoende als je ervoor zorgt dat je niet met je handen in het gezicht komt en als je thuis komt meteen goed je handen met water en zeep wast.

Het is belangrijk dat je een desinfecterende handgel alleen gebruikt als dit echt nodig is. Als je het te vaak gebruikt, kunnen de ziekteverwekkers ongevoelig worden. Het doodt de ziekteverwekkers dan onvoldoende. Als op de handgel staat dat het desinfecterend is én er staat een toelatingsnummer op het etiket, dan is bewezen dat het ziekteverwekkers doodt. In sommige gevallen staat er op een handgel niet dat deze desinfecterend is. Het is dan niet bewezen dat het voldoende werkt tegen ziekteverwekkers zoals het nieuwe coronavirus.

Bron 09-09-2020: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/hygiene

Gezondheidsraad

bron: https://www.gezondheidsraad.nl/

In het document “zorgvuldig_omgaan_met_desinfectantia” staat vermeld
“Gebruik van alcoholhoudende handgel wordt aanbevolen in situaties waarin water en ‘gewone’ zeep niet 38Zorgvuldig omgaan met desinfectantiabeschikbaar zijn, bijvoorbeeld op vakantie.In geval van medische indicaties – er is dan sprake van een verhoogd risico op infecties – is het gebruik van anti-bacteriële producten thuis wel nuttig, maar alleen in overleg met en na instructie door een arts of andere deskundige.”

Jasper Buikx van ARTIS-Micropia

Bron: https://www.ad.nl/