4 September – Den Haag – Stop de Spoedwet – word beperkt door Haaglanden

UPDATE 04-09-2020 09:35 : De organisatie heeft de demonstratie afgelast.

De burgemeester van Den Haag, dhr. van Zanen, legt op het laatste moment beperkingen op voor de demonstratie van vrijdag 4 september in Den Haag. De demonstratie word gehouden omdat er een machtigingswet tot stand komt welke lijn recht tegenover onze democratie en rechtsstaat staat.

De demonstratie word gehouden omdat er een rondetafelgesprek plaatsvind in de Troelstrazaal van de 2e kamer over het wetsvoorstel “Tijdelijke wet maatregelen Covid 19”.

Beperkingen

De veiligheidsregio kwam vandaag 3 september rond 17:15 uur met een email waarmee zij duidelijk maakte dat er een beslissing is genomen om de demonstratie te verhuizen naar een andere locatie. De email is pas later op de avond gelezen door de organisatie. Omdat de demonstratie aan een groot online en offline publiek bekend is gemaakt is het voor de organisatie onmogelijk om hieraan te voldoen. Door het late tijdstip van het bericht van de veiilingheidsregio is het onmogelijk om binnen enkele uren hier inhoudelijk en organisatorisch op te kunnen reageren.

Op 26 augustus is er melding gedaan bij de gemeente Haaglanden dat er een demonstratie zal plaatsvinden op de Lange vijverberg in Den Haag. Het is puur wanbeleid, buiten elke proportie en fatsoen, om enkele uren voor een demonstratie dergelijke beperkingen op te leggen zonder dat hier een spoedeisend belang is. De organisatie gaat hier dan ook niet mee akkoord en zal morgen ochtend dit op juridisch gebied uitzoeken.

Actief aansturen op de confrontatie

Eerdere demonstraties tegen de staat liepen uit op wantoestanden omdat er arrestatie eenheden in burger actief werden ingezet op de vreedzame menigten waarop betogers zichzelf verdedigend hebben opgesteld tegen de agressie van de politie in burger, zogenaamde “romeo’s”. Politie Haaglanden heeft zich in het verleden meerdere malen excessief opgesteld tegen vreedzame demonstranten. Doordat vandaag wederom op het laatste moment beperkingen zijn opgelegd aan een demonstratie tegen de staat lijkt het erop dat de veiligheidsdriehoek actief aanstuurt op de confrontatie met de burger. Vele demonstranten zijn aanwezig geweest bij het protest op 20 Augusts op de lange vijverberg waar excessief politie geweld is gebruikt tegen vreedzame demonstranten, dit staat bij velen nog op het netvlies gebrand.

Doel van de demonstratie

Het doel van de demonstratie is om een geluid te laten horen op het binnenhof en omstanders duidelijk te maken waar deze demonstratie over gaat, hiervoor is de locatie van uitermate groot belang. Natuurlijk heeft de veiligheidsdriehoek demonstranten graag op een andere locatie waar zij buiten het publieke zichtveld een grote macht monopolie hebben. Echter is dit geen reden waarom demonstraties zou moeten worden verplaatst.

Omdat de wet omstreden is en ook de media hier geheel geen aandacht aan besteed is het van groot belang dat dit bekend word onder het Nederlandse volk. Immers gaat het hier om een wet die vergelijkbaar is met de machtigingswet uit 1933 waardoor één bepaalde persoon alleen aan de macht kwam met alle gevolgen van dien.


Reacties op de wet:

Nederlandse orde van advocaten:
De adviescommissie staat kritisch tegenover de omvang, proportionaliteit en effectiviteit van dit wetsvoorstel. Dit geldt met name ten aanzien van de onbepaalde duur van de diverse grondrechten beperkende bepalingen en bevoegdheden.
Het wetsvoorstel maakt het mogelijk te veel en te ver gaande beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken; beperkingen die niet normaal zijn en ook niet behoren te zijn in een democratische samenleving.
De adviescommissie acht op zichzelf juist dat de beperking van grondrechten en -vrijheden in een wet in formele zin wordt geregeld, maar vraagt zich af waarom de kennelijk beoogde inmenging in grondrechten en -vrijheden niet reeds in voldoende mate geregeld kan worden door het inzetten van tijds- en plaatsgebonden noodverordeningen zoals de noodwetgeving thans mogelijk maakt.
Voor zover het antwoord op voornoemde vraag is dat de bevoegdheid om noodverordeningen af te kondigen onvoldoende ver gaat om de met dit wetsvoorstel beoogde inmenging in grondrechten en -vrijheden te bereiken, is zulks een reden om dit wetsvoorstel niet, en zeker niet op deze overhaaste wijze, in overweging te nemen zonder een diepgaande kritische toetsing aan de Grondwet en internationale verdragen en een rustig en weloverwogen democratisch debat in het parlement en de samenleving als geheel.

KNMG:
Het gaat weliswaar om noodwetgeving, maar voor de aanpak zonder betrokkenheid van de Staten-Generaal zoals die nu standaard wordt voorgesteld, maakt deze regelgeving té vergaande inbreuken op grondrechten. Ook vindt de KNMG in dit verband niet juist dat het kabinet de wet kan verlengen waardoor de tijdelijkheid kan neerkomen op onbepaalde tijd.

Nationale onbudsman:
Naast het ontbreken van duidelijke criteria voor een grondige belangenafweging om een maatregel te nemen, aan te scherpen of te versoepelen, is dit wetsvoorstel onduidelijk over de verhouding tot andere wetten waarin (ook) mogelijkheden wettelijk verankerd zijn om — in het kader van het beschermen van de volksgezondheid grondrechten in te perken. Zo wordt ten aanzien van demonstraties enerzijds gesteld dat de veilige afstandsnorm hoe dan ook geldt en anderzijds dat de Wet openbare manifestaties beperkingen of verbieden mogelijk maakt ten behoeve van de volksgezondheid.

College voor de rechten van de mens:
Deze heldere horizonbepaling wordt evenwel aangevuld met een mogelijkheid tot verlenging van de geldigheidsduur van de wet bij Koninklijk Besluit voor (telkens) een periode van twee maanden, waarbij dat Koninklijk Besluit dan een week moet worden voorgehangen bij de Staten-Generaal. Deze verlengingsconstructie waarborgt geen sterke inbreng door de volksvertegenwoordiging. Het College meent dat in ieder geval nader toegelicht zou moeten worden op welke manier de Staten-Generaal binnen deze constructie mogelijkheden zouden hebben om de verlenging van de geldigheidsduur van de wet eventueel tegen te houden