23 Augustus – Samen voor Vrijheid

Organisatie

Samen voor Vrijheid Part II (23-08) is een vervolg op de super manifestatie van 15 augustus.

Iedereen is als individu welkom om deel te nemen aan deze demonstratie. Alle vrijheids- bewegingen die zich verzetten tegen de corona maatregelen zijn welkom om deel te nemen. Deze demonstratie en staopvoorvrijheid.nl is niet door een specifieke beweging georganiseerd maar is een collectief van het Nederlandse volk (ABC – Algemeen Burger Collectief). Aanmelden om te komen is niet nodig.

Doel van de demonstratie

Onze overheid schendt op grote schaal en niet onderbouwd grondrechten en mensenrechten in het kader van veiligheid en gezondheid.
Wij vinden dat onze overheid niet meer in staat is ons land te besturen en dat onder geen beding van de grondwet mag worden afgeweken.

  • Wij eisen dat alle corona gerelateerde maatregelen en spoedwet per direct worden terug gedraaid.
  • Wij eisen het aftreden van Rutte en de Jonge in verband met opzettelijk in gevaar brengen van de geestelijke, maatschappelijke en lichamelijke gezondheid van onze bevolking.
  • Wij eisen het aftreden van het Feike Siebkema in verband met belangen binnen de farmaceutische industrie.
  • Wij eisen vernietiging van de International Health Regulations welke de Word Health Organisation te veel macht geeft over de bevolking.
  • Wij eisen beëindiging van de samenwerking met de World Health Organisation en eisen een strafrechtelijk onderzoek naar deze organisatie.
  • Wij eisen openheid van OMT welke nu in het geheim achter gesloten deuren adviezen uitbrengen onder de IGR/IHR 2017 wetgeving.
  • Wij eisen openheid van de overheid. (Wet Openbaar Bestuur per direct weer in werking stellen)
  • Wij eisen dat medicijnen beschikbaar komen op de 1e lijn ter beoordeling van de 1e lijn medisch professionals zoals huisartsen. (o.a Hydrocychloroquine)
  • Wij eisen dat SARS-CoV-2 per direct van de lijst A (Ebola, Anthrax) van het RIVM wordt gehaald.
  • Wij eisen onafhankelijk onderzoek naar optreden van justitie richting burgers tijdens demonstraties tegen de staat.

Locatie en tijdstip

Op zondag 23 Augustus gaan we samen naar het Malieveld in Den Haag.

We zullen het programma starten om 14.00 uur en de demonstratie zal eindigen om 16.00. Er is een inloop en uitloop tijd van een uur dus U kunt op tijd al aanwezig zijn en eventueel wat langer blijven.

Programma

13:00 – Inloop
14:00 – Start Demonstratie
Programma word binnenkort bekend gemaakt
16:00 – Einde Demonstratie
17:00 – Veld leeg ( 16:00 – 17:00 Uitloop )
* Bij de in en uitloop word ook voor wat gezelligheid gezorgd.

Donaties zijn welkom

Samen voor Vrijheid Part II (23-08) is een vervolg op de super manifestatie van 15 augustus.

Voor de manifestatie “SAMEN voor Vrijheid” hebben we een aantal zaken geboekt, zoals een podium en geluidsinstallatie. Hiervan zouden we graag samen de kosten dekken. Als iedereen een beetje doet, zijn we er zo.
Donaties zijn welkom via onderstaande link:
https://www.gofundme.com/f/Blijvend-Verbinden

Er is ons ten gehore gekomen dat er online om tikkies gevraagd wordt voor de demonstraties van 15 augustus en/of 23 augustus. Het ABC heeft één enkele fondsenwerving (https://www.gofundme.com/f/Blijvend-Verbinden) waarmee beide demonstraties worden gefinancierd, de demonstratie van 15 augustus j.l. en die van zondag 23 augustus. Elke andere fondsenwerving is niet verbonden met het ABC, wij distantiëren ons dan ook verre hiervan. Mochten we zulke dwalende fondsenwerving online tegenkomen, dan zijn wij geneigd hiervan aangifte te doen.

Verbinden

Natuurlijk is iedereen welkom en hoef je geen lid te zijn van een groep.

In het kader van verbinden;
Op Facebook zijn er vele groepen die opstaan voor onze vrijheid en willen deze graag aan elkaar verbinden. Samen staan we sterk!
Wij vragen alle groepen op Facebook of andere kanalen mee te doen aan de aankondiging van deze demonstratie. Wij vragen jullie deze demonstratie te promoten door deze prominent boven aan te zetten als aankondiging. Hierdoor word deze demonstratie goed zichtbaar voor het grote publiek.
Alle groepen die dat doen zullen wij hieronder kenbaar maken. Op deze manier ontstaat er een mooie verbinding tussen alle groepen.

Op alfabetische volgorde:

ABC – Algemeen Burger Collectief
Anti lockdown
Awareness
Brabant in Opstand
Burgers Tegen Onrecht #Wakker
Corona-demonstratiegroep twente
De Haan
De Wakkeren
De andere krant Viruswaarheid
DeBuren
Demonstratie voor de Vrijheid
Demonstratie voor de Vrijheid
Den Haag in Opstand
Dordrecht in Opstand
Durf #NEE te zeggen
Dutch Survivors.
Gele Hesjes
Gele Hesjes Limburg
Gele Hesjes NL
HKN
Haagsetocht voor vrijheid
Het Verzet
Info Centraal
Kaas
Leg Vlaanderen Plat
Limburg sta Op.
Lockdown News Network
Love Unites
Ministerie van Verzet.
Ministry against Fact-checking
NEE tegen 1,5 meter
NVKP.nl
Nederland In Opstand
Nederland in opstand (NIO)
Nexit Next – Stop NWO
Nieuw Nederlands Nationalisme
Onafhankelijke Pers Nederland
One for freedom
Oranjekoorts
RT Dutch
Robin Hoods
Rotterdam In Opstand
SB groep
Samen 1 Voor Nederland
Stichting Vaccinvrij
Stop 5G Nederland
TelegramNl.eu
Together we are strong
Uprising
Vecht Tegen Onrecht
Vecht tegen Onrecht (VTO)
Viruswaarheid (Viruswaanzin)
Voor Stanley
VoorVrijheid.nu
Vrijheids Beweging Nederland
Wakker
Wakkere wereld en nu
Wij Zijn Nederland
Wij stemmen Rechts

Algemene huisregels

Wij vragen een ieder die participeert aan deze demonstratie het volgende in acht te nemen om een rustig en ordelijk verloop te waarborgen.

Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen:
– Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen.
– Glaswerk
– Fakkels en/of vuurwerk
Geef elkaar de ruimte.
Alcohol word niet toegestaan.
Personen die zich op wat voor manier dan ook misdragen op en rondom de demonstratie zullen van het terrein verwijderd worden.

Melding bij de gemeente

Samenkomsten, vergadering en betogingen organiseren mogen dat op grond van artikel 9 van onze grondwet. Het is een grondrecht en je hoeft er geen vergunning voor aan te vragen. Wel moet elke samenkomst, vergadering en betoging vooraf bij de gemeente aangemeld worden. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet openbare manifestaties (1988).


Op 3 Augustus is er melding gedaan van deze demonstratie bij de gemeente Haaglanden. Wij zullen op deze pagina informatie hierover aanvullen wanneer deze beschikbaar komt.